آموزش های ویژه کاربران

1- راهنمای دموهای یونی وودمارت (فارسی و انگلیسی)

راهنمای دموهای یونی وودمارت در لینک راهنمای دموها

2- آموزش بسته نصبی آسان (installer)

آموزش بسته نصبی آسان در لینک آموزش بسته نصبی

3- آموزش نصب قالب وودمارت (3 روش نصب قالب)

آموزش نصب قالب به 3 روش در لینک آموزش نصب قالب وودمارت

4- نحوه بروزرسانی قالب وودمارت (آپدیت قالب و افزونه ها)

آموزش آپدیت قالب و افزونه ها در لینک آموزش بروزرسانی قالب وودمارت

5- آموزش فعال سازی لایسنس قالب وودمارت

آموزش فعال سازی لایسنس در لینک آموزش فعال سازی لایسنس قالب وودمارت

آموزش های کار با قالب وودمارت

آموزش های کار با قالب وودمارت در لینک آموزش وودمارت